تصویر منتخب

عباس رجائی کاندیدای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شد.

با دعوت دوستان و به منظور ایجاد تحول در مدیریت شهری تهران، عباس رجائی کاندیدای انتخابات  ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شد.

در این رابطه فرمانداری تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت 1400 پیامک تأیید صلاحیت زیر را ارسال نمود.

 

 

 

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)