تصویر منتخب

چشم فتنه باید کور شود.

بخشی از نطق پیش از دستور مهندس عباس رجائی در تاریخ دهم اسفند 1389 


ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی بارها و بارها و در مقاطع حساس تاریخی، نقش بی بدیل خود را ایفا کرده و در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی پیشتاز بوده و پشت سر رهبری معظم اتقلاب اسلامی تاریخ ساز شده است و دقیقاً این همان گوهری است که استکبار جهانی مترصد فرصتی است تا آنرا برباید و در تمامی این سالها با شکستی خفت بار روبرو گردیده و به هزیمت وادار شده است. جای بسی تأسف است که برخی عتاصر واداده سیاسی و ورشکستگانی که قدرت همراهی با قطار پرسرعت انقلاب اسلامی را نداشته و در ایستگاههایی از آن پیاده شده اند، امروز پیاده نظام دشمنان این مردم شده و به خیال خام خود قصد ایجاد انحراف در صفوف فشرده و منسجم ملتی سترگ را دارند. اینان امروز با اقدامات و فتنه گریهایی که داشته اند، از مصادیق بارز باغی، طاغی و مفسد فی الارض هستند و عجیب است که هنوز قوه قضائیه پیام ملت رشید و ولایتمدار ایران اسلامی مبنی بر محاکمه سران فتنه را جدی نگرفته و تعلل می ورزد. قاضی القضات محترم نیک می داند که این مردم همچون روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی با آرمانهای آن همراه و پشتیبان ولایت فقیه هستند و لذا از محاکمه سران فتنه نگران نباشند. باید چشم فتنه را کور کرد.

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)