عباس رجائی
مهندس عباس رجائی در اجلاس روسای مجالس دنیا در مجلس ملی ایتالیا: با الگوهای اقتصاد اسلامی می‌توان فقر جهانی را از بین برد.

مهندس عباس رجائی در اجلاس روسای مجالس دنیا در مجلس ملی ایتالیا: با الگوهای اقتصاد اسلامی می‌توان فقر جهانی را از بین برد.

سخنان جناب آقای مهندس عباس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در
اجلاس جهانی امنیت غذایی در محل مجلس ملی ایتالیا


بسم الله الرحمن الرحیم


جناب آقای رئیس
عالیجنابان، خانمها و آقایان


بسیار خوشوقتم که فرصتی پیش آمد تا در این اجلاس مهم جهانی دقایقی پیرامون امنیت غذایی و راههای مقابله با فقر و
گرسنگی سخنانی را بیان نمایم. قبل از هر چیز از کلیه برگزار کنندگان این اجلاس اعم از اتحادیه بین المللی بین المجالس
( IPU )، سازمان بین المللی خواروبار و کشاورزی ملل متحد  ( FAO ) و رؤسای محترم مجالس ملی و سنای ایتالیا تشکر می
کنم.


عالیجنابان
ار ابتدای برنامه اجلاسیه امروز مباحث زیادی پیرامون تجربیات کشورها و سازمانهای بین المللی در زمینه علل فقر و
گرسنگی و راههای مقابله با آن مطرح گردید. مطمئناٌ در این رابطه می توان مباحث بیشتری نیز مطرح کرد و ساعت ها
پیرامون آن بحث و مذاکره نمود. لکن اینجانب در این فرصت کوتاه قصد دارم از زاویه ای دیگر به این موضوع پرداخته و آنرا
تبیین نمایم.
اگر به احوالات کشورهای مختلف جهان نگاهی دقیق انداخته شود، مشاهده می گردد که در جوامعی که مردم آن به ارزش
های مذهبی و دینی توجه بیشتری داشته اند، سطح فقر و گرسنگی در آن جوامع کمتر می باشد. موضوع نابرابری های
اقتصادی، فاصله های طبقاتی، گسترش فاصله کشورهای شمال - جنوب و ایجاد کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، 
همگی ناشی از ظلم و گسترش بی عدالتی است که کشورهای قدرتمند جهان بدان پرداخته و آنرا گسترش داده اند. اما اگر
در جامعه جهانی امروز به مذهب به عنوان یک بستر اساسی هدایت انسانها توجه شود، مردم و حکومتها تلاش خواهند نمود
که این فاصله های طبقاتی را کم نموده و کمک به یکدیگر را یک عبادت تلقی کرده و در راستای کاهش فقر و گرسنگی
تلاش نمایند. مثال های زیادی نیز هم اکنون در جوامع مختلف مذهبی اعم از مسیحی و اسلامی وجود دارد که می توان
بدانها اشاره نمود.


عالیجنابان، خانمها؛ آقایان
ما فکر می کنیم که در اسلام ظرفیتهای زیادی برای ایجاد عدالت، توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله های طبقاتی و کاهش
فقر وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود و مدل های اجرایی آن تهیه گردد، می توان با سرعت به این مقصود رسید. واژه‌هایی چون«خمس»، «زکات»، «انفاق» و «صدقات» و موضوعاتی از این دست، مفاهیمی اقتصادی هستند که در اقتصاد اسلامی حامل پیامهای مؤثری در ایجاد عدالت می باشند. از این مفاهیم در کشور جمهوری اسلامی ایران استفاده شده و با سازماندهی برخی از آنها توانسته ایم اقداماتی در راستای عدالت اقتصادی و اجتماعی به عمل آوریم. مطمئن هستیم که اگر سازمان هایی چون IPU ،FAO ،IFAD و سایر سازمانهای بین المللی برای بررسی بیشتر این مفاهیم اسلامی و تهیة
مدل های اجرایی آن اقدام به تعیین پروژه نموده و آنرا پیگیری نمایند، می توانیم در آینده ای نزدیک نسبت به حل این قبیل مشکلات گامهای مؤثری برداریم. لذا اینجانب به نمایندگی از طرف مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می نمایم که روژه ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای مقابله با فقر و گرسنگی از دیدگاه اسلام» تعریف گردد تا با استفاده از نظرات دانشمندان مربوطه در کشورهای عضو و با حمایت مالی سازمانهای بین المللی به مطالعه آن پرداخته شود. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز بررسی این پروژه آمادگی دارد تا در اجرای این مطالعه و بررسی از تمامی توان و ظرفیت خود استفاده نموده و میزبان این برنامه باشد.
بی صبرانه منتظر اعلام نظر سازمانهای یاد شده می باشیم و موقعیت را مغتنم شمرده و مجدداٌ سپاس خود و هیأت همراه را تقدیم همه دست اندرکاران و برگزارکنندگان این اجلاس می نمایم.


عباس رجائی – 13 نوامبر 2009 مطابق با 21 آبانماه 1388

چاپ این نوشته

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)