عباس رجائی
هیس!! گوش کنید، صدای شکستن استخوانهای صنایع بزرگ اراک را می شنوید؟

هیس!! گوش کنید، صدای شکستن استخوانهای صنایع بزرگ اراک را می شنوید؟

👂هیس!! گوش کنید، صدای شکستن استخوانهای صنایع بزرگ اراک را می شنوید؟
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

✍️عباس رجائی

روزهایی نه چندان دور، اراک شهری بسیار مهم در صنعت کشور محسوب می.شد و تاثیرگذار بر سیاست صنعتی و اقتصادی ایران. به همین دلیل اراک را "پایتخت صنعت" کشور لقب دادند.
وزرای صنعتی دولتهای چپ و راست، هفتگی به اراک می آمدند و به صنایع مختلف سر می زدند و این را در فهرست رزومه خود می نوشتند.
اما امروز این صنایع حال خوبی ندارند. نه تنها حال خوبی ندارند، بلکه نفس بعضی از آنها به شماره افتاده است. کارگران این صنایع به بهانه‌هایی بعضا واهی تعدیل و اخراج می شوند و از تبعیضات ناروا در حقوق و مزایا و امور رفاهی و معیشتی رنج می برند.
امروزه شاهد کاهش سرمایه های اجتماعی در عرصه صنعت هستیم و کارگران ناامید به آینده و بهبود شرایط. 
چه اتفاقی افتاد و چرا این‌چنین شد؟ چه کسانی مسئول و مسبب این شرایط هستند؟ چه کسانی به وظایف خود عمل نکردند و چه کسانی سکوت کردند؟
در کالبدشکافی این نقیصه به موارد زیر برمی‌خوریم:
1-بی برنامگی وزارت صمت در تبیین راهبردهای صنعتی و در نتیجه معطلی سرمایه های ملی 
2-خصوصی سازی بی برنامه و کور و صرفا رهاسازی صنایع به جای خصوصی سازی 
3-سپردن صنایع به مدیرانی که در اکثر موارد هم اهلیت لازم را نداشتند و هم فاقد صلاحیت‌های عمومی، علمی و اختصاصی بودند.
4-دوشیدن صنایع و اختصاص درآمد و سود حاصله به کارهای دیگر و مکانهای دیگر به جای سرمایه‌گذاری در همان صنعت برای توسعه کمی و کیفی 
5-دخالت های سیاسیون استان برای بهره‌برداری های سیاسی بجای کمک برای بهبود وضعیت و شرایط 
6-ایجاد تبعیضات ناروا در بین کارگران در مشاغل مشابه در صنایع اراک
7-عدم وجود هم افزایی و پیوند راهبردی صنایع مکمل در ایجاد درونزایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده 
8-بی تدبیری مسئولان استانی در ایجاد شرایط رشد صنعتی و اقتصادی 
9-بی برنامگی مدیران صنایع در ایجاد شرایط دانش بنیان شدن و رقابت پذیر کردن صنعت و در نتیجه عدم حضور در بازارهای صادراتی
10-قدیمی نگه داشتن خطوط تولید و عدم نوآوری در تولیدات و ازدست دادن مزیتهای صنعتی، اقتصادی و بازار
11-ضعف دولتها در الزام وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و شهرداریهای کشور برای استفاده از محصولات این صنایع و در راستای اجرای قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل
و مواردی از این دست. 
نتیجه این امر شده است صنعتی رو به احتضار که اگر به دادش نرسی، سرنوشتی همچون آونگان، کابل سازی و شرکت صنایع در انتظارشان است. 
امروز تحول انقلابی در صنایع استان، نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
پایتخت صنعتی را دریابیم که اگر دیرتر شود، باید برای کوبیدن میخ به تابوت صنایع بزرگ اراک به استانهای دیگر رفته و میخ و تخته بیاوریم.

🌷#اراک_را_دریابیم.🌷
 

چاپ این نوشته

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)