تصویر منتخب

به روایت تصویر؛ حضور در کشور بلاروس و مذاکره با رؤسای مجلس، کمیسیون کشاورزی و صنایع پیرامون توسعه روابط دو جانبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)