تصویر منتخب

بازخوانی مواضع و دیدگاهها: درون‌زایی، اصل مهم توسعه اقتصادی است

پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۹۳- درون‌زایی، اصل مهم توسعه اقتصادی است 

- مسائل اقتصادی طی چندسال اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است.

- هدف از این نام‌گذاری‌ها این است که در ابعاد اقتصادی یک شرایط منطقی برای تقویت و اقتدار کشور رقم بخورد و تکیه بر اقتصاد تک‌محصول نفت و خام‌فروشی آن گرفتاری‌های بسیاری را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ما به همراه داشته است.
- دولت باید برای این روند در کشور تصمیم درستی اتخاذ کند در غیر این صورت، با این ثروت و منابع عظیم قطعاً آینده مبهمی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
- لازم است به ثروت کشور مانند نفت به عنوان ذخیره استراتژیک و موتور محرکه حرکت اقتصادی کشور نگاه شود و مخارج دولت باید از سایر منابع کشور تولید شود و ظرفیت کشور به گونه‌ای در نظر گرفته شود که پشتیبانی تولید مالی را افزایش بخشد.
- در حوزه اقتصاد اگر نگاه به درون باشد و درون‌زایی اقتصادی را اصل حرکت توسعه اقتصادی کشور در نظر بگیریم و صنایع و دانشگاه‌های ما در ارتباط با هم عمل کنند قطعاً نتیجه‌ای جز تقویت کشور رقم نخواهد خورد.
- منویات رهبری مبنی بر این است که علوم پیشرفته دنیا را در نظر داشته باشیم. کلیه پیشرفت‌های اقتصادی کشور منوط به فراهم بودن یک بستر فرهنگی استوار در کشور است.
- اگر فرهنگ تولید داخلی وجود نداشته باشد، کار آفرینی را مدنظر قرار ندهد و همچنین الگوی تولید ما در کشور الگوی مناسب با شرایط موجود نباشد به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. امروز کشور نیازمند این است که در عرصه اقتصادی و مصارف نیز فرهنگ‌سازی صورت گیرد. باید اقتصاد و فرهنگ توأمان و همراه با یکدیگر رشد کرده و به جلو حرکت کند در غیر این صورت به هدف و نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
- در ابعاد اقتصادی و فرهنگداقتصادی نیازمند نگاه منعطف همراه با مدیریت جهادی در امور کشور هستیم.
- همه مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و با عزم ملی در جهت رشد اقتصادی کشور و فرهنگ سازی پای کار بایستند. 
- حضور مردم برای فراهم شدن این عزم ملی مستلزم آماده شدن شرایطی است ولی متاسفانه سیستم اداری کشور فاقد انعطاف است و نگاه ما به همه مسائل نباید نگاه اداری باشد. لازم است در امور با مدیریت جهادی و حرکت شتابان رو به رشد و منعطف عمل کنیم. 
- نیاز امروز کشور برای موفقیت در هر موضوع فرهنگ‌سازی برای آن است و از سوی دیگر فرهنگ و اقتصاد در کشور باید همزمان رشد کنند تا زمانی که فرهنگ مصرف در کشور تغییر نکند به اقتصاد شکوفا دست نخواهیم یافت.
- در موضوع عدالت اجتماعی پیشرفتی نداشته‌ایم. در الگوهای اقتصادی غربی و در معادلات تجاری و اقتصادی حداکثر سود مطرح است اما در فرهنگ ایرانی‌اسلامی ما توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی مدنظر است که قطعاً این نگاه مبانی اصلی فرهنگی را منعکس می‌کند.

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)