تصویر منتخب

گزارش تصویری از باغ ملی گیاه شناسی

در این بازدید که در اواخر پاییز سال 1394 و در حالی که نم نم برف می بارید، صورت پذیرفت، ضمن آشنایی با اهداف و فعالیت های این مجموعه کم نظیر و میراث ملی کشور که زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نماید، تصمیماتی برای بهبود روند فعالیت ها و گسترش باغ و شیوه های استفاده عموم مردم از این مجموعه بسیار زیبا اتخاذ گردید.

همچنین در فصل درختکاری همان سال، مجددا به بازدید از این باغ دعوت و سه اصله نهال به یاد شهیدان رجائی در این مجموعه غرس گردید.

قطعه ای از ویدئوی غرس نهال:

/media/uploads/2020/08/26/mvi_7510.MOV

 

تصاویر:

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)