تصویر منتخب

سفیر آفتاب

سفیر آفتاب، لقبی که مردم فهیم، بصیر و شهید پرور استان مرکزی به خادم خود در خانه ملت دادند و برایش نکوداشت برپا کردند. آفتاب لقبی از القاب امام خمینی (ره) است که به واسطه وی استان مرکزی، استان آفتاب نیز نام گرفته است.

 

 

 

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)